Merdivenlerin tutucuları tek parça halindedir. Merdivenin taşıyıcıları eğri olduğu için diğer merdivenlere biraz daha masraflı ve süresi uzundur. 
Ahşap yapısının gerektirdiği doğallık ile mekanlarınızı değiştirir.